Unzeeche vum Pilz op de Féiss, Fotoen a Manifestatiounen vun der Krankheet